Underhållsmeddelande

Anmälan om underhålls- eller ändringsarbete I lägenheten

Steg 1 av 4

  • Bostads- och kontaktuppgifter

  • Bostadens ägare

  • Kontaktperson, om inte samma

  • Bostaden

    Kryssa i de utrymmen där arbetet utförs
  • Tidpunk