Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki

 

Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1.7.2010. Tässä muutamia lain kohtia, voit tutustua lakitekstiin kokonaisuudessaan osoitteessa finlex.fi.

 

Yhtiökokous

 

Yhtiökokous on pidettävä 6kk:n kuluttua tilikauden päättymisestä ja kutsut yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. Huolimatta siitä mitä yhtiöjärjestyksessä sanotaan. Yhtiöissä joissa on väh. 5 huoneistoa on vuokralaisillakin oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jossa käsitellään esim. huoneiston tai yhteisten tilojen käyttöön vaikuttavaa kunnossapitoa tai uudistusta.

 

Selvitys korjaustarpeesta ja suoritetuista kunnossapitotöistä

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä hallituksen kirjallinen selvitys yhtiön rakennusten ja kiinteistön kunnossapidosta seuraavan 5 vuoden aikana. Kyseessä ei ole kuitenkaan sitova korjaussuunnitelma eikä se sisällä euromääriä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on myös esitettävä hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä jo suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä, vastaavat tiedot kuin isännöitsijäntodistuksessa.

 

Osakkeen ilmoitusvelvollisuus

 

Osakas on velvollinen ilmoittamaan muutos- ja kunnossapitotöistään. Selvitys aiotusta remontista annetaan kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle. Sen tulee sisältää suunnitelmat, työselitykset ja ajankohdat. Muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä on ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn. Muutostyö voidaan kieltää, jos se vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle. Työtä suorittava osakas vastaa ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista kuluista (kokous- ja asiantuntijapalkkioista). Osakas on velvollinen ilmoittamaan yhtiölle huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärän, myös vuokratuista huoneistoista.

 

Yhtiön kunnossapitovastuu

 

Yhtiö vastaa rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä. Huoneiston sisäosista, kun vahingoittuvat rakenteen vian tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi. Osakkaan kunnossapitovastuu ja huoneiston huolellinen hoito. Osakkaan vastuulle kuuluu huoneiston sisäosat. Sellaiset huoneiston sisäpuoliset laitteet, jotka eivät ole osa perusjärjestelmää, kuten kiuas ja liesi. Huoneistoa on hoidettava huoellisesti, kuntoa on seurattava myös tyhjillään ollessa. Ilmoitusvelvollisuus yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvista vioista – viipymättä.

Ota yhteyttä tai lähetä tarjouspyyntö niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Isännöitsijä seuraa ja huolehtii asiakkaiden välisestä oikeudenmukaisuudesta, avainturvallisuudesta ja taloudesta. Isännöitsijän tehtävänä on myös seurata ja auttaa osakkaita ylläpitämään ja kehittämään omaa yhtiötään – hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.