Ilmoitus kunnossapidosta

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO- TAI MUUTOSTYÖSTÄ

Vaihe 1 / 4

  • Talo ja yhteystiedot

  • Asunnon omistaja

  • Yhteyshenkilö, jos muu kuin omistaja

  • Huoneisto

    Rastita huoneet/tilat, joissa työ tehdään
  • Ajankohta