Vuokra-asunnon irtisanominen

  • Irtisanottava huoneisto

  • Vuokralaisen/vuokralaisten henkilötiedot

Irtisanomisessa noudatetaan yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisaikaa.
Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

 

Asunto tulee luovuttaa siivottuna.

Kaikki avaimet (myös mahd. autopaikan avaimet) tulee luovuttaa kerralla sovittuna ajankohtana.