Uppsägning av hyresavtal

  • Uppgifter om bostaden

  • Hyresgästens/-ernas uppgifter

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Uppsägning sker med en (1) kalendermånads uppsägningstid och räknas från månadsskiftet efter uppsägningsdagen.

Bostaden återlämnas i städat skick.

Alla nycklar (även eventuella bilplatsnycklar) lämnas vid ett tillfälle enligt överenskommelse.