Disponenttjänster

Disponenten är husbolagets målsman

DISPONENTEN ÄR HUSBOLAGETS MÅLSMAN

Disponenten följer upp och ser till kundernas rättvisa behandling, bastrygghet och ekonomi. Till disponentens uppgifter hör även att övervaka och hjälpa aktieägare upprätthålla samt utveckla sitt bolag – i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser.

SAKKUNNIG SERVICE

Utöver att vi hjälper med husbolagets förvaltning och juridik (t ex möten, ändringar i bolagsordningen, höjning av aktieandelen), erbjuder vi även vår expertis i planeringen av större projekt, övervakning och genomförande. Ett bra exempel på detta är författandet av styrelsens femårsplan av renoveringsbehov eller rör- och fasadrenoveringar

Ta kontakt eller skicka en offertförfrågan så återkommer vi så snart som möjligt.

Till disponentens uppgifter hör även att övervaka och hjälpa aktieägare upprätthålla samt utveckla sitt bolag – i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser.